Serveis al client

Electro Rosell

Instal·lacions reformes i manteniments

Electricitat

 • Instal·lacions, reformes i manteniments elèctrics
 • escomeses
 • estudis d'eficiència energètica
 • Iluminació d'interiors

Electro Rosell

Muntatges i manteniments

Enllumenat Públic

 • Muntatges i manteniments

Electro Rosell

Instal·lacions reformes i manteniments

Fontaneria

 • Instal·lacions, reformes i manteniments d'abastament d'aigua
 • regs de goteig i aspersió
 • depuradores i tractaments d'aigua
 • evacuació d'aigües residuals
 • piscines
 • muntatge de sanitaris i griferia

Electro Rosell

Gas, gas-oil, elèctriques, biomassa

Cal·lefacció

 • Muntatge de calefaccions de gas, gas-oil, elèctriques, biomassa i geotèrmica
 • Terra radiant i radiadors
 • Manteniments de calderes
 • Anàlisis de fums

 
Electro Rosell

Sistemes de telecomunicació

Telecomunicació

 • Antenes terrestres i via satèlit
 • Sistemes de seguretat (alarmes i vidiovigilancia)
 • Porters i videoporters
 • So ambiental
 • Circuit tancat de televisió
 • Xarxes informàtiques
 • Control d'accés de persones

Electro Rosell

Climatització

Climatització

 • Aires acondicionats
 • Terra refrescant
 • Deshumificació
 • Ventilació

Electro Rosell

Protecció d'incendis

Protecció d'incendis

Detecció i extinció

Electro Rosell

 

Legalitzacions

Tramitem les legalitzacions necessàries d'electricitat, fontaneria, tèrmiques, telecomunicacions i gas

 
Electro Rosell

Instal·lacions reformes i manteniments

Energies renovables

 • Instal·lació i manteniments de parcs solars fotovoltaics
 • Solar tèrmica
 • Biomassa
 • Geotèrmica

Electro Rosell

Perforacions

Perforacions de ciment armat

 • Realitzem perforacions al ciment armat fins a 160mm de diàmetre
 • Perforacions verticals i horitzontals

Electro Rosell

Logistica

Camió cistella

 • enllumenat públic
 • muntatge de llums de nadal
 • llimpiesa de canaleres
 • qualsevol treball d'altura fins a 18 mts d'altura i 12 mts de d'amplada

Electro Rosell

Manteniments

Manteniments

 • Industrials
 • Parcs solars fotovoltaics
 • Enllumenats públics
 • Vivendes
 • Comunitats de propietaris
 • Locals comercials
 • Granges
 • Calderes